Bu Tablolar, Filipinler’de Yerli Halkların Sömürüye Karşı Mücadelesini Gösteriyor

6 ay önce Ekonomi
Bu yazıyı 3 dakikada okuyabilirsiniz
'Land Grab'. Federico Boyd Sulapas Dominguez uploaded this painting in time for the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit which will be held in the Philippines.  Reposted with permission
'Land Grab'. Federico Boyd Sulapas Dominguez uploaded this painting in time for the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit which will be held in the Philippines. Reposted with permission

“Land Grab”. Federico Boyd Sulapas Dominguez Filipinler’de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için bu tabloyu zamanında yükledi. İzin ile yeniden gönderildi

Son 40 yılda Filipinli sanatçı Federico Boyd Sulapas Dominguez, yerli halkların yıkıcı madencilik, kalkınma saldırganlığı ve militarizasyon ile mücadele çabalarını çiziyor. Amacı, Filipinler’deki etnik grupların durumu ve atalarının topraklarının korunması için yaptıkları kampanya hakkında halkı aydınlatmak.

Filipinler daha vardır 14 milyon yerli halklar ait 110 etno-dil grupları. Ancak bu kabilelerin eşsiz mirası, tarım girişimleri, kütük ve madencilik gibi devlet tarafından onaylanmış faaliyetlerle hızlı kentleşme, ticarileşme ve topraklarının tecavüzü ile tehdit altındadır.

Ülkenin güney kesiminde bulunan Mindanao Adası’nda, etnik gruplar için toplu terim Lumad’dır. Madencilik firmalarının topluluklarına girmesine direnen çeşitli lumad grupları, milis gruplar tarafından saldırıya uğradıktan sonra Eylül ve Ekim 2015’te haberlerde bulunmuştur. Yaklaşık 700 Lumad üyesi, milletin başkenti Manila’da, evlerinden asker çekilmesini talep etmek için kamplar kurdular.

Lumad’ın bu durum, Federico’nun sanat eserlerinin çoğuna yansır. Ayrıca, Lumad topluluklarına yapılan saldırılar ve etnik kabilelerin atalarının etki alanlarında doğal kaynakların yağmalanması nedeniyle hala alakalı olduğunu düşündüğü eski resimlerinin kopyalarını Facebook’a yüklüyor. Resimleri, Lumad’ın kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemesi için halka ilham vermek isteyen aktivistler, akademisyenler ve miras savunucuları tarafından sosyal medyada yaygın olarak paylaşılmıştır.

Bir Mandaya (Mindanao’nun doğu kesiminden Lumad yerli halkı) olan Federico, genç sanatçıları etnik topluluklarla bütünleşerek Filipin kültürü hakkındaki bilgilerini zenginleştirmeye teşvik ediyor.

Aşağıda Federico’nun resimlerinden bazıları şunlardır:

"Talabok" is a Lumad Matigsalog term for social gathering or market day. Artwork by Federico Boyd Sulapas Dominguez reposted with permission

“Talabok”, sosyal toplanma veya pazar günü için Lumad Matigsalog terimidir. Sanat eseri Federico Boyd Sulapas Dominguez. İzin ile yeniden gönderildi

This artwork by Federico Boyd Sulapas Dominguez depicts the impact of militarization in the hinterlands. Reposted with permission

Federico Boyd Sulapas Dominguez’in bu sanat eseri hinterlands militarizasyon etkisini tasvir etmektedir. İzin ile yeniden gönderildi

Aside from exposing the negative impact of militarization, the painting also shows how government laws unfairly discriminate against the Philippines' ethnic communities. Painting by Federico Boyd Sulapas Dominguez, reposted with permission

Resim, militarizasyonun olumsuz etkisini ortaya çıkarmanın yanı sıra, hükümet yasalarının Filipinler’deki etnik toplumlara karşı haksız ayrımcılık yaptığını da gösteriyor. Resim: Federico Boyd Sulapas Dominguez. İzin ile yeniden gönderildi

"Lupa ay Buhay" means "Land is Life". "Kapayapaan" means Peace. The text at the borders of the painting reads: Respect the rights of indigenous peoples and their right to self-determination. Painting by Federico Boyd Sulapas Dominguez, reposted with permission.

“Lupa ay Buhay”, “Toprak Hayattır” anlamına gelir. “Kapayapaan” barış demektir. Resmin sınırlarındaki metin şu şekildedir: Yerli halkların haklarına ve kendi kaderini tayin etme haklarına saygı gösterin. Resim: Federico Boyd Sulapas Dominguez. İzni ile yeniden gönderildi.

'Tagaynop' is a lumad Mandaya term for nightmare. Artwork by Federico Boyd Sulapas Dominguez, reposted with permission

“Tagaynop”, Mandaya kabus için kullanılan bir terimdir. Sanat eseri Federico Boyd Sulapas Dominguez. İzin ile yeniden gönderildi

'Yalingkawas' is a lumad Mandaya term for freedom or freed. Artwork by Federico Boyd Sulapas Dominguez, reposted with permission

“Yalingkawas”, Lumad Mandaya özgürlük ya da özgürlük için bir terimdir. Sanat eseri Federico Boyd Sulapas Dominguez. İzin ile yeniden gönderildi

'Mandayuman' is a lumad Mandaya term for where people live. A mini mural showing two major rituals of two different groups. Right part are the Lumad Mandaya (Balilig) and on the left are the Lumad Matigsalog (Panubad tubad). Artwork by Federico Boyd Sulapas Dominguez, reposted with permission

“Mandayuman”, insanların yaşadığı yer için bir Lumad Mandaya terimidir. İki farklı grubun iki büyük ritüelini gösteren bir mini duvar resmi. Sağ kısmı Lumad Mandaya (Balilig) ve solda Lumad Matigsalog (Panubad tubad) vardır. Sanat eseri Federico Boyd Sulapas Dominguez. İzin ile yeniden gönderildi

Kaynak https://globalvoices.org/2015/11/03/these-paintings-depict-the-indigenous-peoples-struggle-against-exploitation-in-the-philippines/

Benzer Yazılar